Senin, 30 Maret 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 41

Majalah Suara Saking Bali edisi XLI
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XLI. Ring édisi XLI puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Rabu, 19 Februari 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 40

Cover Majalah 40
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XL. Ring édisi XL puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Sabtu, 08 Februari 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 39

Cover Edisi 39
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XXXIX. Ring édisi XXXIX puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Selasa, 31 Desember 2019

Kata Tugas Bahasa Bali


Kata Tugas Bahasa Bali kasusun antuk Ketut Ginarsa, Made Denes, Aron Meko Mbete, I Gusti Ketut Ardhana, miwah I Ketut Marta. Kamedalang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta warsa 1984. 

Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download

Share:

Kamus Bahasa Indonesia-Bali A-K


Kamus Bahasa Indonesia-Bali A-K sane kasusun antuk I Made Denes, I Made Purwa, I Gede Nyeneng, I Made Suamdhi, dan I Ketut Merta. Kamedalang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa warsa 1997. 

Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download

Share:

Durus "Like"