Rabu, 19 Februari 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 40

Cover Majalah 40
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XL. Ring édisi XL puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Sabtu, 08 Februari 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 39

Cover Edisi 39
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XXXIX. Ring édisi XXXIX puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Durus "Like"