Sabtu, 03 Oktober 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 48 (Edisi Khusus)

Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XLVIII. Niki wantah edisi khusus HUT ke-4 Majalah Suara Saking Bali. Ring édisi XLVIII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren sane sampun newata. Kakawiannyane minakadi satua cutet, puisi, miwah ésaiSané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Senin, 28 September 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 47


Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XLVII. Ring édisi XLVII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Rabu, 19 Agustus 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 46

Sampul Suara Saking Bali edisi XLVI

Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XLVI. Ring édisi XLVI puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Senin, 13 Juli 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 45

Majalah Suara Saking Bali edisi XLV

Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XLV. Ring édisi XLV puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 44

Majalah Suara Saking Bali edidi XLIV

Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XLIV. Ring édisi XLIV puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Selasa, 02 Juni 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 43

Majalah Suara Saking Bali edisi XLIII

Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XLIII. Ring édisi XLIII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Rabu, 15 April 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 42

Majalah Suara Saking Bali edisi XLII
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XLII. Ring édisi XLII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Senin, 30 Maret 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 41

Majalah Suara Saking Bali edisi XLI
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XLI. Ring édisi XLI puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Rabu, 19 Februari 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 40

Cover Majalah 40
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XL. Ring édisi XL puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Sabtu, 08 Februari 2020

Majalah Suara Saking Bali Édisi 39

Cover Edisi 39
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XXXIX. Ring édisi XXXIX puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share: