Minggu, 05 November 2017

Majalah Suara Saking Bali Édisi 13

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 13

Nénten karasa, Majalah Sastra Bali Modéren mangkin sampun kantos édisi XIII. Lan ring édisi XIII puniki Majalah Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, prosa liris miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modérené sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]

Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 12

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 12

Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XII. Ring édisi XII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Pangawi punika minakadi Wayan Paing, Wikana Seraya, Gedé Putra Ariawan, Komang Adé Vérawan, Wulan Déwi Saraswati, Ni Wayan Widiani, Putu Sugih Arta, I Gdé Nyana Kesuma, Sutéja Naréndra, Ibw Kenitén, miwah Manik Sudra. Lianan ring punika taler madaging wawancara majeng ring Moh Syaiful pangawi Banyuwangi sané ngamolihang Hadiah Sastera Rancage 2017 saking Yayasan Kebudayaan Rancagé. Lan taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking BaliSané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Durus "Like"

Arsip Blog