Sabtu, 26 Januari 2019

Majalah Suara Saking Bali Édisi 27

Majalah Suara Saking Bali Edisi 27

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXVII. Ring édisi XXVII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Durus "Like"