Rabu, 28 Desember 2016

Majalah Suara Saking Bali Édisi 3

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 3
Ring bulan kapertama (Januari) warsa 2017 puniki, Suara Saking Bali ngamedalang jurnal sastra Bali modéren édisi III. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modéren sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambare ring ajeng anggen download


Share:

Selasa, 22 November 2016

Majalah Suara Saking Bali Édisi 2

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 2

Risampuné jurnal édisi I kawedar ring bulan Novémber 2016, ring bulan Désémber 2016 Suara Saking Bali malih ngamedalang jurnal sastra Bali modéren édisi II. Sané arsa rarisang download baan klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambare ring ajeng anggen download


Share:

Kamis, 27 Oktober 2016

Majalah Suara Saking Bali Édisi 1

Cover Jurnal Suara Saking Bali Edisi 1

Ngawit bulan Novémber 2016, Suara Saking Bali ngamedalang majalah sastra Bali modéren. Majalah puniki pacang kamedalang ngasasih a pisan. Niki wantah jurnal édisi kapertama, lan sané arsa rarisang download baan klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambare ring ajeng anggen download


Share:

Selasa, 25 Oktober 2016

Naskah Drama Karma lan Phala


Naskah drama basa Bali sané mamurda Karma lan Phala puniki wantah kakawian saking I Putu Supartika. Sané seneng utawi dot ngwacén utawi pacang mentasang naskah drama punika, rarisang klik gambar download ring ungkur puniki.download[4]
Klik gambare ring ajeng anggen download

Share:

Durus "Like"

Arsip Blog