Jumat, 31 Maret 2017

Majalah Suara Saking Bali Édisi 6

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 6

Ring galahé sané becik puniki, Pasemetonan Suara Saking Bali malih ngamedalang majalah sastra Bali modéren édisi VI. Ring jurnal puiniki madaging makudang-kudang kakawian mabasa Bali. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modéren sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download


Share:

Majalah Suara Saking Bali Edisi 89

Majalah Suara Saking Bali edisi 89

Durus "Like"