Minggu, 11 Agustus 2019

Majalah Suara Saking Bali Édisi 34


Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXXIV. Ring édisi XXXIV puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging tutur, kartun, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Sabtu, 27 Juli 2019

Majalah Suara Saking Bali Édisi 33

Majalah Suara Saking Bali edisi XXXIII

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXXIII. Ring édisi XXXIII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging tutur, kartun, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Senin, 01 Juli 2019

Majalah Suara Saking Bali Édisi 32

Majalah Suara Saking Bali XXXII

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXXII. Ring édisi XXXII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, kartun, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Rabu, 15 Mei 2019

Ejaan Bahasa Daerah Bali yang Disempurnakan


Ejaan Bahasa Daerah Bali yang Disempurnakan kamedalang antuk Lembaga Bahasa Nasional Cabang I Singaraja warsa 1974
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Dénpasar lan Don Pasar


Denpasar lan Don Pasar wantah pupulan puisi Bali saking pangawi sastra Bali modern. Puisi-puisi nganggen tema Denpasar
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Apangja Bisa Masekolah


Apangja Bisa Masekolah wantah pupulan satua cutet utawi satua bawak kakawian I Gusti Ayu Putu Mahindu Dewi Purbarini, lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Provinsi Bali
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Makalah Kongres Bahasa Bali IV


Cakepan puniki madaging pupulan makalah Kongres Bahasa Bali IV sane kalaksanayang ring Denpasar, 7 - 9 November 1996


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download

Share:

Selasa, 14 Mei 2019

Majalah Suara Saking Bali Édisi 31

Majalah Suara Saking Bali XXXI

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXXI. Ring édisi XXXI puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, kartun, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Kamis, 18 April 2019

Kamus Bali-Indonesia


Kamus puniki kamedalang antuk Balai Bahasa Bali. Iriki madaging kruna Basa Bali miwah artosnyané. Lianan ring punika taler madaging sapunapi carané nganggé kruna punika ring lengkara utawi kalimat


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén downloadShare:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 30

Majalah Suara Saking Bali Edisi 30

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXX. Ring édisi XXX puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, kartun, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Jumat, 08 Maret 2019

Majalah Suara Saking Bali Édisi 29

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 29
Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXIX. Ring édisi XXIX puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 28

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 28
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XXVIII. Ring édisi XXVIII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika wenten taler wawancaraSané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Sabtu, 26 Januari 2019

Majalah Suara Saking Bali Édisi 27

Majalah Suara Saking Bali Edisi 27

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXVII. Ring édisi XXVII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Durus "Like"