Jumat, 15 Juni 2018

Majalah Suara Saking Bali Édisi 20

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 20

Malarapan antuk manah tulus jagi ngayah ring sastra Bali modéren, Pasemetonan Suara Saking Bali malih ngamedalang majalah sastra Bali modéren, lan sane mangkin sampun nanjek édisi XX. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modéren sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 19

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 19
Nénten karasa, majalah Suara Saking Bali mangkin sampun kantos édisi XIX. Lan ring édisi XIX puniki Majalah Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modérené sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]

Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 18

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 18

Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XVIII. Ring édisi XVIII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking BaliSané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Durus "Like"

Arsip Blog