Sabtu, 29 Desember 2018

Cokorda Darma


Cokorda Darma wantah novel adaptasi saking Don Quixotte, lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Pusat Bahasa Departemén Pendidikan Nasional
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Tresnané Mabunga Mati


Tresnane Mabunga Mati wantah pupulan puisi kakawian Made Suweta Aryawan, lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Provinsi Bali warsa 2012. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Bébék Punyah


Pupulan puisi puniki kakawi olih Made Taro, lan kamedalang utawi kamijilang warsa 2004. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Sabdaning Sepi


Pupulan Puisi Sabdaning Sepi kakawi antuk IBW Widiasa Keniten lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Denpasar
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Kembang Rampe Kesusastraan Bali Anyar Wewidangan 2


Cakepan puniki kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus lan kamedalang utawi kamijilang warsa 1978. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Kembang Rampé Kasusastraan Bali Purwa


Cakepan puniki kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa, lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Provinsi Bali
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Léak Pemoroan


Satua Cutet Leak Pemoroan puniki kakawi antuk I Wayan Sadha, lan kamedalang utawi kamijilang warsa 2008. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Selasa, 04 Desember 2018

Majalah Suara Saking Bali Édisi 26


Malarapan antuk manah tulus jagi ngayah ring sastra Bali modéren, Pasemetonan Suara Saking Bali malih ngamedalang majalah sastra Bali modéren, lan sane mangkin sampun nanjek édisi XXVI. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modéren sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 25

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 25

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXv. Ring édisi XXV puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Durus "Like"

Arsip Blog