Jumat, 08 Maret 2019

Majalah Suara Saking Bali Édisi 29

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 29
Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXIX. Ring édisi XXIX puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 28

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 28
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XXVIII. Ring édisi XXVIII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika wenten taler wawancaraSané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Durus "Like"