Jumat, 01 November 2019

Majalah Suara Saking Bali Édisi 36

Cover edisi XXXVI

Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XXXVI. Ring édisi XXXVI puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 35

Cover edisi XXXV

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali édisi XXXV prasida embasRing édisi XXXV puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging tutur, kartun, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Durus "Like"

Arsip Blog