Sabtu, 29 Desember 2018

Cokorda Darma


Cokorda Darma wantah novel adaptasi saking Don Quixotte, lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Pusat Bahasa Departemén Pendidikan Nasional
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Tresnané Mabunga Mati


Tresnane Mabunga Mati wantah pupulan puisi kakawian Made Suweta Aryawan, lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Provinsi Bali warsa 2012. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Bébék Punyah


Pupulan puisi puniki kakawi olih Made Taro, lan kamedalang utawi kamijilang warsa 2004. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Sabdaning Sepi


Pupulan Puisi Sabdaning Sepi kakawi antuk IBW Widiasa Keniten lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Denpasar
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Kembang Rampe Kesusastraan Bali Anyar Wewidangan 2


Cakepan puniki kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus lan kamedalang utawi kamijilang warsa 1978. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Kembang Rampé Kasusastraan Bali Purwa


Cakepan puniki kapupulang antuk I Gusti Ngurah Bagus sareng I Ketut Ginarsa, lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Provinsi Bali
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Léak Pemoroan


Satua Cutet Leak Pemoroan puniki kakawi antuk I Wayan Sadha, lan kamedalang utawi kamijilang warsa 2008. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Selasa, 04 Desember 2018

Majalah Suara Saking Bali Édisi 26


Malarapan antuk manah tulus jagi ngayah ring sastra Bali modéren, Pasemetonan Suara Saking Bali malih ngamedalang majalah sastra Bali modéren, lan sane mangkin sampun nanjek édisi XXVI. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modéren sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 25

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 25

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXv. Ring édisi XXV puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Rabu, 07 November 2018

Majalah Suara Saking Bali Édisi 24

Majalah Suara Saking Bali Edisi 24

Angayubagia pisan, Majalah Suara Saking Bali prasida kantos édisi XXIV. Ring édisi XXIV puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Rabu, 05 September 2018

Majalah Suara Saking Bali Édisi 23

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 23

Séptémber 2018, Suara Saking Bali ngamedalang majalah sastra Bali modéren Suara Saking Bali edisi XXIII. Jurnal puniki pacang kamedalang ngasasih a pisan. Sané arsa rarisang download baan klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.download[4]
Klik gambare ring ajeng anggen downloadShare:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 22

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 22


Ring bulan Agustus 2018 puniki, Suara Saking Bali ngamedalang majalah sastra Bali modéren édisi XXII. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modéren sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambare ring ajeng anggen downloadShare:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 21

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 21

Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XXI. Ring édisi XXI puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Jumat, 15 Juni 2018

Majalah Suara Saking Bali Édisi 20

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 20

Malarapan antuk manah tulus jagi ngayah ring sastra Bali modéren, Pasemetonan Suara Saking Bali malih ngamedalang majalah sastra Bali modéren, lan sane mangkin sampun nanjek édisi XX. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modéren sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 19

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 19
Nénten karasa, majalah Suara Saking Bali mangkin sampun kantos édisi XIX. Lan ring édisi XIX puniki Majalah Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modérené sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]

Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 18

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 18

Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XVIII. Ring édisi XVIII puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Sané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking BaliSané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Senin, 12 Maret 2018

Majalah Suara Saking Bali Édisi 17

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 17

Nénten karasa, Majalah Sastra Bali Modéren mangkin sampun kantos édisi XVII. Lan ring édisi XVII puniki Majalah Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modérené sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]

Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 16

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 16
Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XVI. Ring édisi XVI puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésaiSané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking BaliSané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. 


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 15

Cover Majalah Suara Saking Bali 15

Angayubagia pisan, Majalah Sastra Bali Modéren prasida kantos édisi XV. Ring édisi XV puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu BaliSané mapikayunan pacang ngamiletin ngirim naskah meriki rarisang kirim kakawian duene ring email suara.sakingbali@gmail.com, taler dados kirim ring inbox fb Suara Saking Bali. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Majalah Suara Saking Bali Édisi 14

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 14

Nénten karasa, Majalah Sastra Bali Modéren mangkin sampun kantos édisi XIV. Lan ring édisi XIV puniki Majalah Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, prosa liris miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modérené sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]

Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

Durus "Like"

Arsip Blog