Selasa, 25 Oktober 2016

Naskah Drama Karma lan Phala


Naskah drama basa Bali sané mamurda Karma lan Phala puniki wantah kakawian saking I Putu Supartika. Sané seneng utawi dot ngwacén utawi pacang mentasang naskah drama punika, rarisang klik gambar download ring ungkur puniki.download[4]
Klik gambare ring ajeng anggen download


Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Durus "Like"