Senin, 12 Maret 2018

Majalah Suara Saking Bali Édisi 14

Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi 14

Nénten karasa, Majalah Sastra Bali Modéren mangkin sampun kantos édisi XIV. Lan ring édisi XIV puniki Majalah Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, prosa liris miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, miwah geguritan. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modérené sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.


download[4]

Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Durus "Like"

Arsip Blog