Kamis, 18 April 2019

Kamus Bali-Indonesia


Kamus puniki kamedalang antuk Balai Bahasa Bali. Iriki madaging kruna Basa Bali miwah artosnyané. Lianan ring punika taler madaging sapunapi carané nganggé kruna punika ring lengkara utawi kalimat


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén downloadShare:

0 komentar:

Posting Komentar

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Durus "Like"