Kamis, 10 Agustus 2017

Majalah Suara Saking Bali Édisi 10


Cover Majalah Suara Saking Bali Edisi X

Nénten karasa, Majalah Sastra Bali Modéren mangkin sampun kantos édisi X. Lan ring édisi X puniki Jurnal Sastra Bali Modéren Suara Saking Bali  embas antuk desain cover sané mabinayan saréng cover sadurungnyané. Ring jurnal puniki kawedar kakawian saking pangawi sastra Bali modéren minakadi satua cutet, puisi, prosa liris miwah ésai. Lianan ring punika, taler madaging satu Bali, geguritan, miwah kartun I Lecir gagambaran I Gedé Putra Ariawan. Dumogi malarapan antuk jurnal puniki, sastra Bali modérené sayan nglimbak. Sané arsa rarisang download antuk klik gambar download ring ungkur. Dumogi mapikenoh.

download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Majalah Suara Saking Bali Edisi 92

Durus "Like"

Arsip Blog