Kamis, 10 Agustus 2017

Novel: Gitaning Nusa Alit


Gita Ning Nusa Alit

Novel Gitaning Nusa Alit puniki kakawi antuk IGG Djelantik Santha, lan kamedalang utawi kamijilang antuk Balai Bahasa Pusat Bahasa Departemén Pendidikan Nasional sané kerjasama sareng Pemerintah Kota Dénpasar warsa 2003. 
Cakepan puniki prasida kadowload gratis antuk klik link download ring ungkur puniki. Dumogi mawiguna.


download[4]
Klik gambaré ring ajeng anggén download
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Durus "Like"

Arsip Blog